Hem Verksamheter Batterier Information Kontakta oss
Snackman.GIF e2182d0bf815b644bd025b08a8325235.png favoicon.jpg

Hörselskadades förening i Göteborg

jf.png 17hs-valkommen.jpg god-jul-035.jpg

   

DIN HÖRSEL - VÅR SAK

Hörselskadades förening i Göteborg är en ideell och partipolitisk obunden organisation för hörselskadade och andra som stöder dess arbete. Föreningen bildades 1922. Föreningen tillhör Hörselskadades distrikt i Västra Götaland som i sin tur är ansluten till Hörselskadades Riksförbund.

Föreningens verksamhet har dels en social sida och dels en intressepolitisk sida. Till den sociala sidan hör att ordna träffar för våra medlemmar såsom möten, kurser och utflykter mm. Till det intressepolitiska är att bevaka hörselfrågor och tillgängligheten i Göteborgs Stad och genom olika insatser påverka politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare för ett mer tillgängligt samhälle. 


Styr-info-corona.jpg

Med anledning av corona-virusets spridning i Sverige och myndigheters beslut, har styrelsen beslutat att vi stänger ALL föreningsverksamhet tills vidare.


HRF är en ideell, partipolitiskt och religiöst

obunden organisation med följande ändamål:

*   att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra mänskliga rättigheter genom att hävda vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

*   att genom förenings-, informations-, kultur- och bildningsverksamhet verka för ökad hörselskadekunskap och fungerande kommunikation

*   att genom verksamhet på alla nivåer i organisationen ge förutsättningar för social gemenskap 

*   att initiera och stödja sådan forskning och utveckling som tillvaratar våra intressen 

*   att aktivt medverka i den internationella utvecklingen inom områden som berör oss 

*   att vid behov ekonomiskt stödja barn, ungdomar och vuxna 

*   att verka för att förebygga hörselskador och hälsoproblem till följd av hörselskador

Målsättningarna är antagna av HRF:s kongress 2016.

 


HRF-GAVA.jpg

kop_batterier.png

sidan_upp.png

favicon.ico

Dagens datum:

17hs-aktiviteter-2021.jpg
17hs-09.jpg

Ingen verksamhet

17hs-10.jpg
Ingen verksamhet
17hs-11.jpg

Ingen verksamhet

17hs-12.jpg

Ingen verksamhet

17hs-05.jpg

Ingen verksamhet

17hs-06.jpg

Ingen verksamhet
17hs-07.jpg

Ingen verksamhet

17hs-08.jpg
17 Årsmöte  
17hs-09.jpg

22

Öppet hus startar

17hs-10.jpg

12

Cochlear på besök

13

Hörselskadades dag

Öppet hus onsdagar

17hs-11.jpg

Öppet hus onsdagar

17hs-12.jpg

Öppet hus onsdagar

start12.jpg

Teckenförklaring:

AV = föreningsverksamhet

YV = yrkesverksamma ansvarar

TG = torsdagsgruppen ansvarar

gren_med_mask.png

Spela Bingo och stöd föreningen.

Idrottens-Bingo.jpg

gillafacebook.png

favicon.ico
Snackman3.gif

Skicka e-post till webbansvarig med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.

Copyright © 2021 - Hörselskadades förening i Göteborg.

dataarbete.png